Usługi archeologiczne

 Firma archeologiczna "Archeo" zajmuje się nadzorami i badaniami archeologicznymi, oferuje usługi archeologiczne pod każdą inwestycję budowlaną: domy jednorodzinne, wielorodzinne, osiedla, hale i zabudowania przemysłowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, infrastruktura gazowa oraz drogowa. Działa na terenie Województwa Podkarpackiego. Oferuje również pomoc we wszelkich formalności (pozwolenia, ustalenia terminowe czy odbiory częściowe) między naszymi klientami (inwestorami) a właściwą delegaturą Urzędu Konserwatorskiego.