Oferta

Podstawową działalnością Firmy Archeologicznej "Archeo”" są nadzory i badania archeologiczne związane z inwestycjami budowlanymi zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Firma archeologiczna „Archeo” oferuje kompleksową współpracę archeologiczną obejmującą:
- nadzór archeologiczny na każdym etapie budowy przy inwestycjach budowlanych związanych z budową dróg, domów jednorodzinnych oraz obiektów wielkopowierzchniowych
- nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie inwestycji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telefonicznych itp.
- nadzory archeologiczne przy pracach budowlano-konserwatorskich związanych z renowacją murów obronnych oraz budynków objętych opieką konserwatorską,
- ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające inwestycje lub toczące się w ich trakcie we współpracy z firmami budowlanymi,
- pomoc przy uzyskaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- kwerendy archeologiczne wyprzedzające projekty budowlane,
- wykonywanie dokumentacji naukowej (opisowej, fotograficznej i rysunkowej),
- zabezpieczenie pozyskanych materiałów przekazywanych do muzeum.

Firma Archeologiczna „Archeo” zapewnia:
- dotrzymanie ustalonych terminów przy zachowaniu wszelkich formalności prawno
- konserwatorskich bliską współpracę z inwestorem respektowanie jego wytycznych wysoki poziom świadczonych usług.
- Szybkie i rzetelne prowadzenie prac.
- Konkurencyjne ceny!