Firma Archeo Monika Broszko

Firma archeologiczna „Archeo” Monika Broszko - ma na celu wykonywanie archeologicznych nadzorów i badań niezbędnych podczas prowadzenia inwestycji budowlano-ziemno-konserwatorskich na terenie miast objętych opieką konserwatorską oraz stanowisk archeologicznych w woj. podkarpackim. Od kilku lat prowadzę badania zarówno na dużych inwestycjach drogowych, badania w obrębie staromiejskich układów urbanistycznych, nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie inwestycji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, czy telefonicznych, nadzory archeologiczne dotyczące renowacji murów obronnych i fos, a także związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zapewniamy

Firma Archeologiczna „Archeo” zapewnia:
- dotrzymanie ustalonych terminów
- bliską współpracę z inwestorem
- szybkie i rzetelne prowadzenie prac.
- konkurencyjne ceny!

Oferta

Podstawową działalnością Firmy Archeologicznej "Archeo”" są nadzory i badania archeologiczne związane z inwestycjami budowlanymi zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Kontakt

Firma Archeologiczna "ARCHEO"
Monika Broszko
gsm. 661-328-874
e-mail: monabr@o2.pl